Benlik Arayışı

“Ben” nedir? Benlik dediğimiz, doğumdan ölüme kadar bizi biz yapan şeyler değil midir aslında? Uğruna yaşadığımız şeyler, yaptığımız hatalar, seçtiğimiz yollar, aldığımız kararlar… Benlik arayışı dediğimiz ise, bu hayatta kim olduğumuzu, bu hayattaki amacımızı bulmaktır aslında. Kim olduğumuza karar vermektir. Hayatı anlanlamdırmamızı sağlar benliğimizi bulmak.

Mutluluk, genel olarak, insanların hayattaki amacı olarak düşünülebilir. İnsanın yaşadığı hayattan memnun kalması için mutlu olması gerekir. Bu hayattaki herkes çeşitli yollarla mutluluğa ulaşmak için çabalar aslında. Kimisi için paradır mutluluk, kimisi için aşk, iş, arkadaşlar…. Herman Hesse’nin yazdığı “Siddhartha” romanının kahramanı Siddhartha için mutluluk, en başlarda bir yaratıcıya ulaşma ile başlayıp, zamanla bir benlik arayışına dönen bir hayat yolculuğuydu. Bir Samana olarak başladı yolculuğuna, oruç tuttu, günlerce uyumadı, aç ve susuz dolandı durdu. Kendi benliğini kaybediyordu bir Samana olarak. Sınırlıyordu onu Samanalık, huzur ile arasına engeller koyuyordu. Hayat deneyimlenmeliydi, anca kendi benliğini bulduğu zaman ulaşabilirdi mutlak mutluluğa. Samanaları terk ettikten sonra başladı asıl benlik yolculuğu. Yeni tatlar, zevkler girdi hayatına. Dünyevi hayatın sıradan duygularını deneyimledi. Kendiyle çelişti, bütün sınırlarının dışına çıktı. En sonunda kendine en büyük öğretisi, hayatın bütünlüğü oldu. Siddartha’nın mutluluk olarak tanımladığı o ebedi huzura erişmesi, hayat dediğimiz bu manevi yolculuğunun bütünlüğüne bağlıydı. Bu hayattaki yolculuğunun tek bir amaca, bir yaratıcıya ulaşmak, olmadığına karar vermek, ardından dibe vurmak, insani duyguları keşfetmek de bu yolculuğun parçasıydı. Yaşanan tüm olayların gelecek için bir anlamı vardı. Biz bunu bir nevi “kader” olarak da nitelendirebiliriz.

Sonuç olarak insan hayat dediğimiz yolculukta hangi yolu seçerse seçsin, sonunda olacağı yere varır. Seçtiğimiz yollar kendi benliğimizdir. Siddartha seçtiği yollarla hayatın bütünlüğe kavuştuğu ırmağa vardı. Irmaktı Siddartha’nın kaderi. Tercihlerinin sonucuydu.

D. ERMAN 10 B