Kategoriler

DEPREM ÇALIŞTAYI /PRÉPARATION AUX SÉİSMES

                                                                         Deprem Çalıştayı 

 

Çevre / Permakültür Kulübü öğrencilerimiz , Doğu Tuna, Güneş, Işık ve Ekin ile Erenköy Işık Lisesi ve Fen Lisesinin gerçekleştirdiği “Deprem” temalı Çalıştaya katıldık.

 

Öğretmen ve öğrencilerin online olarak katıldığı Çalıştayda, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü öğretim görevlisi Doç. Dr. Ali Özgün Konca 

“ Depremler= Ne biliyoruz= Nasıl biliyoruz” başlığı altında bizlere depremlerin oluşum nedenlerini, ülkemizin içinde bulunduğu deprem kuşağını ve deprem riskini anlattı.

 

Daha sonra ,Kandilli Rasathanesi Afet Hazırlık Eğitimi Biriminden Jeofizik Mühendisi 

Elif Çiftçi “Afet Bilimi  ve Eğitimi” başlığı altında Tektonik plakaları, bunların Türkiye’deki depremler üzerindeki etkisini ve Türkiye’de 1900-2020 arasında gerçekleşen depremlerin büyüklüğünü ve etkilerini, deprem öncesi , deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenleri anlattı. Özellikle evlerimizde çıkış yollarının ve koridorların boş ve açık olması, kapanmaması gerektiğini, deprem sırasında yerinden oynayacak eşyaların sabitlenmesi gerektiğinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

 

Daha sonra öğrenciler her okuldan bir öğrenci yer alacak şekilde oluşturulan komitelerde ;

  1. Türkiye’de depremsellik
  2. Deprem öncesinde yapılması gerekenler
  3. Deprem esnasında yapılması gerekenler
  4. Deprem sonrasında yapılması gerekenler

çalışmalara başladı.

 

Online olması nedeniyle öğretmenler çalışma odalarına giriş yaparak, öğrencilerin çalışmalarını gözlemleyerek, gerektiğinde katkıda bulundular. Öğrenciler birlikte araştırarak ve tartışarak, çözüm önerileri ortaya koyarak konularının birer sunumunu hazırladılar. 

Tamamlanan çalışmalar, her komitenin grup sözcüleri tarafından tüm katılımcılara sunum olarak aktarıldı. Ve gelen sorulara yanıt verildi.

Öğrencilerimizden Doğu Tuna, Türkiye’de Depremsellik  Komitesi sözcüleri arasında yer alarak Doğu Anadolu Fay hattını anlattı.

 

Bu çalıştaya katılarak öğrencilerimiz, deprem konusunda birçok kavram üzerinde derinlemesine düşünme fırsatı buldular. Ayrıca farklı okullardan arkadaşları ile beyin fırtınası gerçekleştirerek, pandemi koşullarında online da olsa ortak bir sunum ortaya çıkarmayı başardılar.

 

 

 

                                                             PRÉPARATION AUX SÉİSMES

 

Nos élèves du club Environnement et Permaculture, Doğu Tuna, Güneş, Işık et Ekin, ont participé à l’atelier « Séisme » organisé par le lycée Erenköy Işık et le lycée scientifique. 

 

L’intervenant, Doç.Dr. Ali Özgün Konca, est chargé de recherche à l’observatoire de l’activité sismique de Kandilli de l’université du Bosphore. Lors de sa présentation en ligne intitulée « Tremblement de terre = ce que nous savons = comment nous le savons », il nous a expliqué la mécanique de formation des tremblements de terre, ce qu’est le risque sismique et nous a montré la localisation de la faille.

 

Elif Çiftçi, ingénieure en géophysique du département de formation de préparation aux catastrophes de l’Institut de Kandilli, a ensuite pris le relai avec une présentation intitulée « Sciences des catastrophes et formation » au cours de laquelle elle a expliqué : les plaques tectoniques, leurs effets sur les séismes en Turquie, les différents séismes qui se sont produits entre 1900 et 2020 ainsi que les précautions à prendre avant/pendant/après un séisme. « Il est très important que les sorties et les couloirs soient dégagés, et que les meubles soient fixés aux murs pour éviter qu’ils ne tombent. Ce sont des précautions vitales ! » a-t-elle rappelé avec insistance.  

 

Les élèves se sont ensuite répartis en commission de travail sur quatre thématiques différentes :

  1. La sismicité en Turquie 
  2. Les précautions à prendre avant un séisme
  3. Les précautions à prendre pendant un séisme
  4. Les précautions à prendre après un séisme

 

Les professeurs pouvaient entrer dans les sessions de travail en ligne de chaque groupe pour chapeauter les réflexions. Suite aux recherches et aux discussions, les élèves ont dégagé des pistes pour trouver des solutions.

 

Chaque groupe a désigné un porte-parole qui a ensuite présenté les résultats aux autres élèves et répondu aux questions.  

 

Doğu Tuna, porte-parole du comité « La sismicité en Turquie », a présenté la faille de l’Anatolie orientale. 

 

Cet atelier a donné l’opportunité à nos élèves d’approfondir leurs connaissances et les concepts sur les tremblements de terre. Malgré les conditions sanitaires, ils ont également pu échanger avec leurs camarades des autres écoles et ont réussi à réaliser des présentations communes en ligne.