Kategoriler

Doğal Sıvı Sabun Atölyesi / Atelier de fabrication de savon liquide naturel

Permakültür (Sürdürülebilir Yaşam) projesi kapsamında öğrencilere sağlıklı, temiz, ucuz, gıdalar, ürünler yapma ve kullanma alışkanlığı kazandırarak, doğal çevreyi korumaya katkıda bulunmak amacıyla 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında da Saint Michel, Notre Dame de Sion Çevre/ Sürdürülebilir Yaşam Kulüpleri atölye çalışmalarına devam etmektedir.

İlk atölyemiz olan doğal sıvı sabun, Notre Dame de Sion okulunda, öğrenciler, kulüp öğretmenleri ve permakültür çalışmalarının okulda yapılmasında öncülük eden Ferdağ Sezer eşliğinde yapılmıştır.

Kişisel temizlikte kullandığımız ürünlerin çoğunda kimyasal maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler gerek insan sağlığında gerekse doğal çevrede zamanla hasarlar yaratmaktadır,

Bu etkinlik ile öncelikle, öğrencilere doğal ürünlerin insanlar açısından önemi ve sürdürülebilir doğal çevreye olumlu katkıları anlatıldı. Uzun, sağlıklı bir yaşam için doğal gıda kullanımı gibi doğal temizlik ürünlerinin önemi vurgulandı.

Daha sonra doğal sıvı sabun yapım aşamaları uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrenciler gruplar halinde büyük bir ilgi ve heyecanla yanlarına getirdikleri doğal malzemeleri kullanarak ürünlerini gerçekleştirmişlerdir.

Öğrenciler, doğal sıvı sabunda; zeytinyağı sabunu, bal, gül ve lavanta yağı, bitkisel gliserin ve sıcak su kullanmışlardır. Bu malzemelerin hiç biri insana ve doğaya zarar vermemektedir.

Bu atölye çalışması ile öğrenciler, temizlik ürünlerinin insan sağlığı açısından önemini, doğal malzemeyle temizlik ürünü hazırlamanın mümkün olabildiğini kavramışlardır. Ayrıca bu ürünleri kullanarak çevrenin korunmasına katkıda bulunacaklarının farkına varmışlardır.


Les  ateliers des clubs environnement des lycées Saint-Michel et Notre-Dame de Sion se poursuivent tout au long de l’année scolaire 2017-2018. Dans le cadre du projet de permaculture (mode de vie durable), nous tentons d’inculquer des réflexes de consommation durable à nos élèves et de leur montrer comment fabriquer des produits de consommation bon marché, sains et sans pesticides afin de participer à notre échelle à la protection de l’environnement.

Notre premier atelier de fabrication de savon liquide naturel s’est déroulé à Notre-Dame de Sion avec les élèves et les professeures des clubs environnement sous la houlette de Ferdağ Sezer.

Les produits d’hygiène et d’entretien courants contiennent bien souvent des produits chimiques nuisibles pour la santé et pour l’environnement. Nous avons commencé l’activité par expliquer aux élèves l’importance pour la santé et pour la protection de l’environnement d’utiliser des produits d’hygiène naturels qui sont, au même titre que la nourriture biologique, des garanties de longévité et de vie saine.

L’activité s’est ensuite poursuivie par l’atelier de fabrication de savon. Une fois les différentes étapes présentées, les élèves se sont joyeusement lancé(e)s, par groupe, dans la préparation avec les produits naturels apportés. Ils/elles n’ont utilisé que des produits respectueux pour la santé et l’environnement : eau chaude, glycérine, huile de rose et de lavande, miel et du savon à l’huile d’olive.

Grâce à cet atelier, les élèves ont compris l’importance d’utiliser des produits d’hygiène sans substance chimique. Ils/elles ont constaté qu’il était possible de fabriquer des produits d’hygiène avec des produits naturels et que cela participait à la protection de l’environnement.