Kategoriler

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ /JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT

                                                            5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ 

 

Fenerbahçe Permakültür Topluluk Bahçesi Gönüllüleri ve İstanbul Saint Joseph Lisesi Çevre ve Permakültür Kulüpleri desteği ile gerçekleştirilen “Dünya Çevre Günü ve Denizlerimizdeki Kirlilik” adlı söyleşiye öğrencilerimiz ve ilgili velilerimizle online olarak katıldık.

Konuşmacı, Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr.Sedat Gündoğdu, Deniz Kirliliği ve Plastik Kirliliğin Denizdeki Durumu hakkında bizleri bilgilendirdi. Özellikle son günlerde Marmara Denizinde görülen Müsilaj (Deniz salyası) adı verilen kirlilik konusunda çok önemli bilgiler edindik; Ekolojik felaketle karşı karşıya olduğumuzu, tüketim çılgınlığımızın bizleri bu aşamaya getirdiğini acil önlemlere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Denizlerdeki kirliliğin ana kaynağının;

  • Atık su
  • Nükleer atıklar
  • Endüstri ve Sanayi atıkları
  • Küresel ısıtma olduğunu bir kez daha görmüş olduk.

Bütün bu atıklar, denizlerdeki karbon, azot ve fosfor dengesinin bozulduğunu vurguladı.

Plastik atıkların ise tüm deniz ve okyanuslarda canlı yaşamı için ciddi tehlike oluşturduğunu ve giderek mikroplastikler halinde deniz canlılarından insanlara da geçtiğini öğrendik.

Doç.Dr.Sedat Gündoğdu, plastik azaltımında bireysel önlemleri anlatırken, bizlere de görev düştüğünü yeniden hatırlamamızı sağlamıştır.

 

Bu söyleşide, okulumuzda yaptığımız geridönüşüm ve yerinde ayrıştırma faaliyetlerinin Çevreye olan katkısını ve aynı zamanda öğrencilerimiz çalışmalarını arkadaşları ve aileleri ile paylaşarak Çevre çalışmalarının yaygınlaşmasını sağlamaktadırlar.

    

                                                                                      5 JUIN 

                                                         JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT

 

Les élèves et les parents intéressés par l’écologie ont été convié(e)s à une conférence en ligne intitulée « Journée mondiale de l’environnement et de la pollution dans nos mers » organisée grâce au club Environnement du lycée Saint-Joseph Istanbul et l’association de Permaculture de Sairen et Fenerbahçe.

 

L’intervenant, Doç.Dr.Sedat Gündoğdu, est chargé de recherche à l’université de Çukurova. Il nous a expliqué le phénomène de pollution marine et l’état de la pollution des mers aux particules de plastique. Il a également fourni de nombreuses explications concernant le « mucilage » ou « salive de mer » que nous avons vue apparaître en mer de Marmara ces dernières semaines. « Nous sommes face à une catastrophe écologique. Notre culture frénétique de la consommation en est responsable. Des mesures doivent être prises de toute urgence ! », a-t-il martelé. Les principales causes de la pollution sont les suivantes :    

 

  • Les eaux usées
  • Les déchets nucléaires
  • Les déchets industriels
  • Les conséquences du réchauffement climatique.

 

Tous ces déchets perturbent l’équilibre en carbone, en azote et en phosphore des mers. « Les déchets plastiques constituent une grave menace pour la vie dans toutes les mers et tous les océans, et ils passent progressivement des créatures marines aux humains sous forme de microplastiques » a expliqué le professeur Dr. Sedat Gündoğdu. Il nous a rappelé que nous avions tou(te)s une responsabilité individuelle et que nous pouvions considérablement réduire notre consommation de plastique grâce à des gestes simples au quotidien.