Kategoriler

Ekokent Eskişehir projemiz Avusturya’da / Notre projet de ville écologique présenté en Autriche

Saint Michel Lisesi Çevre/Sürdürülebilir Yaşam Kulübü öğrencileri,öğretmenleri eşliğinde,Notre Dame De Sion Çevre/Sürdürülebilir Yaşam Kulübü ile gerçekleştirdikleri Ekokent ;Eskişehir  projesini CARETAKERS Of the Environment International konferansında başarılı bir şekilde sunmuşlardır. Her yıl heyecanla katıldığımız bu konferansta öğrenciler sadece proje sunmakla kalmıyor, bir çok sunum ve workshop’a katılarak birikimlerine yeni bilgiler katmaktadırlar.

Ayrıca bu yıl öğretmenler için gerçekleştirilen konferanslar, Küresel iklim değişimi,neden ve sonuçları ve doğanın korunması konusunda yeni bakış açıları edinmemizi sağlamıştır.

Konferansın bu yılki konusu “Let’s experıence  NATURE ! olarak belirlenmiş ve Judenburg Styria Avusturya’da gerçekleştirildi. Caretakers Uluslararası Çevre konferansı her yıl farklı üye ülkelerde, bir çok ülkeden öğrenci ve öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Bir çok proje sunumu yapılmakta ve proje afişi sergilenmekte dolayısıyla aynı anda bir çok konuyu birarada görebilmektedirler. Ayrıca öğrencilerin bir arada geri dönüşüm kıyafetleri ile gerçekleştirdikleri catwalk yaratıcılıklarını ortaya koymayı sağlamaktadır. Food market gecesinde ise ülkelere ait yiyeceği tanıma ve tatma fırsatı bularak kültürel etkileşim gerçekleşmektedir.

Bir çok ülkeden gelen öğrenci ve öğretmenler, doğada biyologlarla uzun yürüyüşler yaparak,doğanın o muhteşem işleyişini hayranlıkla izlemişlerdir. Akarsuların, dağların, ormanların uyumunu ve barındırdıkları sayısız canlıyı gözlemleyerek Ekosistemin işleyişini kavrama fırsatı bulmuşlardır.

Daha sonra öğrenciler, bitki ve su numunelerini Judenburg lisesindeki öğretmenler eşliğinde laboratuvarda incelemiş temiz ve kirli suyun gösterdiği değişimleri, hava kirliliğinin bitkilerde meydana getirdiği bozulmaları da görmüşlerdir. Bu durum onlarda doğayı koruma inancını pekiştirmiştir.

Öğrencilerimiz hazırladıkları “Examine the ecocity: Eskişehir” projesini iki ayrı oturumda  farklı gruplara sunmuşlardır. Sunum ilgi ile izlenmiş ve Eskişehir’le ilgili bir çok soru sorulmuştur.

Her yıl değişik proje ve farklı öğrencilerle katıldığımız, Uluslararası Çevre Konferansı olan Caretakers’ta; öğrencilerimiz bir çok ülkelerden gelen kendileri gibi Çevre liderliği yapan arkadaşlarıyla yeni fikirler geliştirmekte, dostluklar oluşturmakta ve bir hafta boyunca doğa, temiz çevre, temiz enerji,temiz besin, iklim değişimi ile ilgili beyin fırtınası gerçekleştirmektedirler.

Doğayı takip edelim o bize herşeyi anlatır…


Les élèves des clubs Environnement des lycées Saint-Michel et Notre-Dame de Sion se sont rendu(e)s à la conférence CARETAKERS en compagnie de leurs professeures où ils ont fait une brillante présentation de leur projet de ville écologique pour Eskişehir.

Lors de cette conférence, à laquelle nous participons avec joie tous les ans, les élèves ne se sont pas contenté(e)s de présenter leur projet. Ils ont également beaucoup appris en assistant à toute sorte de conférences et d’ateliers. Des conférences étaient également organisées à l’attention des professeur(e)s sur les causes et les conséquences du changement climatique, leur apportant ainsi une nouvelle perspective sur la question.

Cette année, l’édition intitulée « Let’s experience NATURE ! » s’est déroulée à Judenburg en Autriche. Comme chaque année, la conférence internationale sur l’environnement Caretakers a rassemblé des élèves et des professeur(e)s de nouveaux pays membres. Ils ont pu découvrir des sujets variés grâce aux différentes présentations et aux projets de poster. Ils ont démontré une fois de plus leur créativité en mettant en scène une catwalk habillé(e)s en vêtements faits en matériaux de récup’. La soirée du Food Market a été l’occasion d’échanges culturels puisque les élèves ont pu découvrir et goûter des plats et des produits de tous les pays.

Les élèves et les professeur(e)s venu(e)s de nombreux pays se sont longuement promené(e)s dans la nature guidé(e)s par des biologistes. Ils ont observé, fasciné(e)s, le fonctionnement des écosystèmes : les cours d’eau, les montagnes, l’harmonie des forêts et les innombrables êtres vivants qui les peuplent.

Les élèves sont ensuite allé(e)s faire des tests en laboratoire en compagnie des professeur(e)s du lycée de Judenburg sur des échantillons de plantes et d’eau afin d’évaluer l’impact de la pollution sur leurs évolutions ce qui a contribué à renforcer encore un peu plus leur fibre environnementale. Ils ont présenté le projet « Examine the ecocity : Eskişehir » dans deux panels auprès de publics différents. Ce dernier a suscité un vif intérêt comme en ont témoigné les nombreuses questions posées aux élèves.

Cette année encore, les élèves de Saint-Michel ont eu la chance de participer à cette conférence internationale sur l’environnement Caretakers avec un nouveau projet. Ils ont pu rencontrer des jeunes venu(e)s du monde entier qui, comme eux, sont déjà leaders en matière de protection de l’environnement afin de développer de nouvelles idées, nouer des amitiés et réfléchir ensemble pendant une semaine sur les questions du changement climatique, d’une alimentation saine, des énergies propres, de la protection de la nature et de l’environnement.

Prêtons une oreille à la nature, elle saura nous guider…