Kategoriler

Enerji Tasarrufu Günü / Une journée pour l’économie d’énergie

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ocak ayının 2. Haftası Enerji Tasarrufu haftası olarak kabul edilmiştir. 11 Ocak da tasarruf günü olarak kabul edilmiştir.Enerji Tasarrufu haftasının asıl amacı Türkiyenin karbon ayak izini mümkün olduğunca düşürmektir.Bir kişinin karbon  ayak izi, o kişinin yaptığı faaliyetlerle, kullandığı elektrik ve doğal gaz ile çevreye verdiği zararın ölçüsüdür. O nedenledir ki bir kişinin, ülkenin veya grubun karbon ayak izini olabildiğince düşürmesi çevre için oldukça önemlidir.

Bizler de Saint-Michel Çevre Kulübü öğrencileri olarak,değerli hocamızın yönlendirmesi  ile bugüne kadar okulumuzun karbon ayak izini düşürmek için pek çok çalışmada bulunduk.
Karbon ayak izimizi azaltmak ve çevremizi korumak amaçlı atölyelerimizde yürüttüğümüz çalışmalar ile hazır ambalajlı gıdaların kullanımını azaltıp ev yapımı doğal ürünlerin kullanımına yöneldik.Yıl buyunca permakültür ve kompost çalışmalarına önem göstererek hiçbir bitkisel veya hayvansal atığı çöpe atmadık ve onları gübre olarak değerlendirdik.

Bugünün  11 Ocak olması sebebiyle, okulumuzun da desteğini alarak bir güzel işe daha hizmet etmek istiyoruz. Karbon ayak izini düşürmenin en önemli yöntemi “Elektrik kullanmak yerine mümkün olduğu sürece güneş ışınlarını kullanmak”tır. Okulumuzun 1 aylık kullandığı elektrik üzerinden hesapladığımızda okulumuz bünyesindeki 579 kişinin 40 dakikalık karbon ayak izi 0,004 ppm dir.

Bu değeri düşürmek için,11 Ocak 2018  perşembe günü 7. Saatte okulumuzun tümünde 40 dakikalık bir tasarruf hareketi gerçekleştirilmiştir. Bu tasarruf hareketi hem bizim için,  hem de dünyamız için çok büyük önem oluşturmaktadır.


Le Ministère de l’Energie et des Ressources naturelles a fait (VOC) de la deuxième semaine de janvier la semaine de l’économie d’énergie et du 11 janvier, sa journée phare. L’objectif principal d’une telle semaine est de réduire au maximum l’empreinte carbone de la Turquie. L’empreinte carbone mesure l’impact sur l’environnement de la consommation d’électricité et de gaz d’une personne dans ses différentes activités. Il est donc important que chaque personne, communauté ou pays fasse en sorte de diminuer au maximum son empreinte carbone pour protéger l’environnement.

En tant que membres du club Environnement de Saint-Michel, nous avons saisi cette occasion pour mettre en place, sous la direction de notre professeure, des méthodes de fonctionnement (SENS) afin de diminuer l’empreinte carbone de notre école.

Nous avons multiplié les ateliers destinés à limiter notre empreinte carbone et à protéger l’environnement comme l’atelier de fabrication de produits de consommation courante faits maison afin de limiter l’achat de produits emballés. Tout au long de l’année, nous avons poursuivi nos plantations en permaculture et nous avons fait du compost à partir des déchets organiques et végétaux afin d’en faire du terreau et de ne rien perdre.

En cette journée du 11 janvier, nous souhaitons ajouter une nouvelle pierre à l’édifice avec le soutien de notre école (SENS). L’une des meilleures solutions pour limiter l’aggravation de l’empreinte carbone est de limiter l’usage de l’électricité en intérieur et d’utiliser au maximum la lumière du jour. D’après les calculs de consommation d’électricité que nous avons faits sur un mois, les 579 personnes qui fréquentent notre établissement génèrent 0.004ppm en 40 minutes (VERIF).

Toute notre école s’est mobilisée le jeudi 11 janvier 2018 afin d’économiser 40 minutes d’électricité sur 7 heures (SENS). L’économie d’énergie ainsi réalisée sera salvatrice pour nous et pour notre planète.