FİKRİMİN İNCE GÜLÜ ROMANINDA “EMPATİ” KAVRAMI

Carl Rogers’ın da dediği gibi: “Empatik olmak, kendi dünyanızı başkalarının gözüyle değil, onu başkalarının gözünden görmektir.” Günlük hayatta insanların sıklıkla uygulamayı unuttuğu bir kavram olan empati, çoğu romanda ön planda tutulmaktadır. Bu romanlardan biri de “Fikrimin İnce Gülü”dür.

Empati kavramı bu romanda çoğunlukla iki karakter üzerinden ele alınmıştır. Romanın ana karakteri olan Bayram, son derece empati yoksunu ve ben merkezli biridir. Tüm olaylara kendi açısından bakar ve bir olayın onu mutlu etmesi için ufacık bir çıkarının olması yeterlidir. Kendi çıkarı, bir başkasının olumsuz duruma düşmesine sebebiyet verse bile pek umursamaz. Buna örnek olarak İbrahim’e sahte çürük raporu hazırlatıp Almanya’ya gitme sırasını elinden almasını verebiliriz. Almanya’ya gitmenin kolaylıklarını bile İbrahim’den öğrenmesine rağmen böyle bir davranışta bulunmuştur. Oysaki azıcık empati kurabilseydi İbrahim’i ne kadar kızdırdığını fark edebilirdi. Bir başkası ona böyle bir plan hazırlayıp hedeflerine ulaşmasına engel olsaydı ne kadar büyük tepki göstereceği ortadadır. Hatta böyle bir şey yaparak Almanya’ya beraber yerleşip, birbirlerine destek olup, yardımlaşma içinde yaşama fırsatını da elinin tersiyle itmiş oldu. Romanın ilerleyen kısımlarında İbrahim’in oğlunu veya eşyalarını arabasına almaması da Bayram’ın kötü karakteri verilebilecek en önemli örneklerden biridir. Ayrıca, dünyada sadece kendisi varmış gibi hareket eden ve herkesin yalnızca ona iltifat etmesi için çabalayan Bayram’ın Kezban’a karşı tutumu da oldukça kötüdür. 

Bayram’ın kişilik özelliklerinin tam tersine sahip olan Kezban, empati kurma yetisiyle hareket etmektedir. Her zaman Bayram’ın iç dünyasını anlamaya çalışır ve kendini onun yerine koyar. Bayram ile evlenmek isteyen Kezban, tüm roman boyunca bekletilir ve Bayram’ın araba alma hırsından dolayı mağdur edilir. Kezban’ın empati yetisine en büyük örnek ise: Bayram tarafından unutulduğu halde hala olaylara onun gözünden bakıp yorum yapmasıdır. 

Sonuç olarak empati, “Fikrimin İnce Gülü” romanındaki  karakterlerin hayat gidişatı üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahip olmuştur. Bu romanda da gördüğümüz gibi çoğunlukla diğer insanlar tarafından ilgi görüp sevilen kişiler empati kurma yetisine sahip olan kişilerdir. Bayram gibi sadece kendini düşünen kişiler ise, kimse tarafından sevgi görmez ve hayatları boyunca kötü davranışlara maruz kalır. 

 

                                                                           9-A Sınıfı E. BİNGÖL