Kategoriler

GÜL HASADI / LA MOISSON DES ROSES

                                                                                      GÜL HASADI

 

Saint Michel ve Notre Dame de Sion Çevre/Permakültür kulübü öğrencilerinin Tarım ürünlerinin yolculuğu projelerinin üçüncüsü olan Gül Hasadını Isparta’da gerçekleştirdik.(2016’da  zeytin ve 2019’da pamuk hasadını ve sergilerini gerçekleştirmiştik)

“Isparta Gülü” veya “Pembe Yağ Gülü” olarak adlandırılan Rosa Damascena Mill.,dünyada kültürü yapılan diğer kokulu gül türleri arasında kendine özgü keskin ve yoğun kokusu ile parfüm, kozmetik, ilaç ve gıda endüstrisi için ekonomik değeri en yüksek olan gül türlüdür. Türkiye’ nin göller yöresi ile Bulgaristan’ın Kazanlık yöresi dünyanın en önemli yağ gülü ve gül ürünleri  üretim merkezlerdir. Göller yöresinde yağ gülü üretiminin % 80’ den fazlasını tek başına Isparta karşılar. Isparta ilinde çiçeklenme sezonu yaklaşık 2 ay (mayıs başı- temmuz başı arası) olup, çiçeklenme sezonu boyunca sabahın çok erken saatinden itibaren toplanan çiçekler damıtma ve ya ekstraksiyon için uçucu yağ tesislerine gönderilmektedir. Bu yörede yaklaşık 10 bin kadar aile  geçimini Gülden sağlamaktadır. Isparta ekonomisine döviz girdisi de oluşturmaktadır.

Bu derece önemli  bir tarım ürününü yakından görmek ve tarladan yaşam alanımıza kadar olan yolculuğuna eşlik etmek için Isparta’ da olmak bizleri oldukça fazla heyecanlandırıyordu.

Gül Hasadı öncesi öğrencilerimiz yörenin iklim özellikleri, toprak yapısı ile ürün kalitesi arasındaki ilişkiyi araştırmış coğrafi çıkarımlar gerçekleştirdiler.

Sabahın ilk ışıkları ile tarlaya ulaştıklarında, onlara öğretilen geleneksel yöntemle gülleri toplamaya başladılar daha sonra topladıkları gülleri Koku İlmi Uzmanı ve aynı zamanda Koku Akademisinin kurucusu Bihter Türkan Ergün eşliğinde bakır kazanda damıtırlar.Doğal üretim yapan atölyeleri gezerek, üretim aşamalarını gözlemlediler.

Tüm çalışmalar fotoğraf sanatçıları Albatros Modiano ve Tahir Ün tarafından fotoğraflandı. Ayrıca proje ekibi olarak gerçekleşen Koku seminerine katılarak gülün ekonomik değerinin yanında insan yaşamındaki önemine de tanıklık ettik.

Bu çalışmaları tüm öğrencilerle paylaşmak ve geniş kitlelerde tarım ürünleri farkındalığı yaratmak için gelecek yıl fotoğraflar sergilenecek ve her iki okul öğrencileri deneyimlerini katılımcılarla paylaşacaklardır.

 

Bu proje ile öğrencilerimiz, tarım ürünlerini tarladan başlamak üzere kullanım alanına gelene kadar tüm aşamalarını yaşayarak öğrenmiş oluyorlar. Dolayısıyla sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir ekonomi için tarım ürünlerine sahip çıkmanın son derece önemli olduğu bilincine varıyorlar. Farklı okuldan arkadaşlarıyla birlikte üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu doğanın cömertliğinde taçlandırıyorlar.

Gençler, tarım ürünlerimizin dedektifleri…

 

                                                                         LA MOISSON DES ROSES

 

Les élèves du club Environnement de Saint Michel et de Notre Dame de Sion ont organisé une récolte des roses à Isparta. Il s’agissait de notre troisième voyage du genre puisque nous avions déjà eu l’occasion de participer à la récolte des olives et du coton. Deux voyages que nous avions ensuite restitués lors d’expositions photographiques en 2016 et en 2019.  

Grâce à son parfum capiteux et intense unique parmi les autres espèces de roses parfumées cultivées dans le monde, la  Rosa Damascena, appelée “Rose d’Isparta” ou “Rose à l’huile rose”, est l’espèce de rose ayant la plus grande valeur économique pour les industries de la parfumerie, des cosmétiques, de la pharmacie et de l’alimentation. 

La région des lacs en Turquie et la région de Kazanlık en Bulgarie sont les plus importants centres de production de rose oléagineuse et de produits à base de rose au monde. Isparta représente à elle seule plus de 80 % de la production de roses de pétrole de la région des Lacs. La saison de floraison dans la province d’Isparta est d’environ 2 mois (entre début mai et début juillet). Les fleurs sont collectées très tôt le matin et envoyées aux usines d’huiles essentielles pour la distillation ou l’extraction. Environ 10 000 familles de cette région vivent de la culture des roses. Il crée également un afflux de devises étrangères dans l’économie d’Isparta.

Nous étions très enthousiastes à l’idée d’être à Isparta pour suivre de près la production et la transformation d’un produit agricole aussi important. Avant la récolte, nos élèves avaient déjà effectué un travail de recherche sur la région pour comprendre la relation entre les caractéristiques climatiques de la région, la structure du sol et la qualité du produit. 

 Arrivés sur place aux premières lueurs du jour, ils ont commencé à ramasser les roses selon la méthode traditionnelle qui leur a été enseignée. Ils ont distillé les roses récoltées dans un chaudron en cuivre en compagnie de Bihter Türkan Ergün, nez de parfumerie et également fondateur de l’Académie des parfums. Ils ont visité les ateliers de fabrication de la production naturelle et observé les étapes de production. 

Toutes les œuvres ont été photographiées par les photographes Albatros Modiano et Tahir Ün. En plus de la valeur économique de la rose, nous avons également été témoins de l’importance de la rose dans la vie humaine en assistant au séminaire Scent organisé par l’équipe de projet. Afin de partager ces travaux avec tou(te)s les élèves et de sensibiliser le public aux produits agricoles, les photographies seront exposées l’année prochaine et les élèves des deux écoles partageront leurs expériences avec les participant(e)s.

 

Grâce à ce projet, nos élèves ont appris toutes les étapes de la production agricole, du champ de récolte jusqu’aux espaces d’utilisation. Ils se rendent donc compte qu’il est extrêmement important de protéger les produits agricoles pour préserver la vie et maintenir une économie durable. Ils ont eu le bonheur de partager ces activités et la générosité de la nature avec leurs camarades d’autres écoles.

Nos jeunes sont de petits explorateurs en herbe de l’agriculture…