Kategoriler

İklim Değişikliği Semineri / Séminaire sur le changement climatique

TEMA Vakfından eğitmenler, Aslıhan Ay ve Orhan Yüksel Çevre/Permakültür Kulübü öğrencilerimize iklim Değişimi konulu bir Seminer vermişlerdir.

Bu seminerde öncelikle iklim değişimi tanımlanmış, bu değişiklikte doğal olayların ve insanların etkisi anlatılmıştır.1880 lerden başlamak üzere sıcaklık anomalileri grafik üzerinde incelenerek son 50, 60 yıldaki hızlı artış ile insan faaliyetleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Nüfus artışı, teknolojik gelişmeler, sanayileşme, doğal kaynakların aşırı kullanımı, tüketim çılgınlığı doğrudan veya dolaylı olarak iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkisi görülmüştür. Öğrencilerin katılımları ve soruları seminerin çalıştay havasında geçmesini sağlamıştır. Atmosferdeki karbon salınımlarının, iklim değişikliğini doğrudan etkilediğini bu etkilerin dünyanın farklı bölgelerinde farklı sonuçlar doğurduğunu; şiddetli yağışlar, fırtınalar, dondurucu soğuklar veya aşırı sıcaklar, kuraklık ve orman yangınları şeklinde yaşandığı dile getirilmiştir.

Ekosistemlerin bozulması, bazı türlerin yok oluşu ile iklim arasındaki ilişki birkaç küçük video izlenerek konuya büyük dikkat çekilmiştir. Çevre çalışmalarını artırmanın ve yaygınlaştırmanın genç nesillerin geleceği açısından olan önemi vurgulanmıştır.

Bu seminer, Kulüp öğrencilerimizin okul içinde ve okul dışında yapmış oldukları çalışmaların önemini birkez daha kavramalarını  ve daha neleri yapabileceklerini görmelerini sağlamıştır.


Aslıhan Ay et Orhan Yüksel, formateurs de la fondation TEMA, ont animé un séminaire auprès de nos élèves du club Environnement sur le changement climatique. Ils en ont tout d’abord donné la définition précise et ont expliqué les effets de l’activité humaine et des phénomènes naturels sur ce changement. En présentant le graphique de l’évolution des températures depuis 1880, ils ont montré que la planète a enregistré une augmentation anormale des températures ces 50, 60 dernières années et ont ainsi mis en évidence l’impact des activités humaines. L’augmentation de la population, le développement de la technologie, l’industrialisation, la surexploitation des ressources naturelles et les folies de la consommation ont eu, directement ou indirectement, des effets néfastes sur le changement climatique. La participation enthousiaste des élèves ont transformé le séminaire en véritable symposium. Les émissions de gaz à effet de serre aggravent le réchauffement du globe qui provoque des catastrophes aux quatre coins de la planète : pluies torrentielles, tornades, phénomène de glaciation, canicule, sécheresse et incendies de forêt.

Les élèves ont ensuite visionné quelques vidéos très intéressantes sur le lien entre l’évolution climatique, la dégradation des écosystèmes et la disparition des espèces animales et végétales. Il nous faudra transmettre ses conclusions aux futures générations.

Grâce à ce séminaire, les élèves du club Environnement ont réalisé combien leurs activités étaient d’une importance capitale dans ce combat, à l’école comme ailleurs, et sont désormais encore plus volontaires pour continuer dans cette voie.