Kategoriler

Öğrencilerimiz Caretakers Uluslararası Çevre Konferansında / Nos élèves à la Conférence Internationale sur l’Environnement Caretakers

Saint Michel Lisesi Çevre/ Sürdürülebilir Yaşam Kulübü öğrencileri, Caretekars of the Environment İnternational konferansına katılmışlardır. Bu yıl Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı ve 33.sü gerçekleşen konferansın teması ‘’Sustainable Living in a Big City ‘’, 16 ülkeden öğretmen ve öğrenciler olmak üzere konferansa 232 delege katılmıştır. Katılımcılar, ülkelerinde yaptıkları çalışmaları ve çevre ile ilgili çözüm önerilerini gerçekleştirdikleri sunumlarla anlatmışlardır.
Öğrencilerimiz. Notre Dame de Sion’daki arkadaşlarıyla birlikte hazırladıkları, ‘’Journey of Cottun’’ ve ‘’Natural Food Workshops’’ projelerinin sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.İki kez gerçekleştirilen sunumlar ilgi ile karşılanmıştır. Ayrıca öğrencilerimiz gerçekleştirdikleri Seed Ball workshop ile bir çok ülkeden gelen arkadaşlarına tohum topu yapımını ve önemini anlatmışlardır.
Afiş sunumlarında da yaptıkları projelerin çalışma aşamalarını,amacını ve ulaştıkları sonuçları aktarmışlardır. Konferansa katılan üniversite hocalarının ve uzmanların, Sürdürülebilirlik, Geridönüşüm ve İklim Değişimi ile ilgili bilgilendirici ve ilham verici sunumlarını dinleyerek, yeni fikirler elde etmişlerdir. Gezegenimizin geleceği ile doğal kaynakların kullanımı hakkında düzenlenen münazaralarda gençler, tartışarak, birbirlerini ikna ederek doğru düşünceleri ön plana çıkarmayı başarmışlardır.

Gruplar halinde doğayı keşfe çıkmış,ekosistemin işleyişini gözlemlemişlerdir. Boğaziçi Üniversitesi biyolojik arıtma merkezini incelemiş,büyük şehirlerde çevre çalışmalarında bilim insanlarıyla işbirliğinin önemini farkına varmışlardır. Kültür gecesinde, her ülke özgün yiyecek ,içecek ve halk oyunlarıyla tanıtım gerçekleştirmiştir. Ülkemizdeki yiyecek ve kültür zenginli büyük ilgi toplamıştır.

Her yıl değişik proje ve workshoplarla katıldığımız, Uluslararası Çevre Konferansı olan Caretakers; yoğun çevre eğitimi ve uygulamalarıyla dünya çapında gerçekleşen en önemli konferanslardan birini oluşturmaktadır. Öğrencilerimiz, bu konferansa katılarak bir çok ülkeden gelen kendileri gibi çevre liderliği yapan arkadaşları ile ülkelerinde yaptıkları çalışmaları paylaşmakta, yeni fikirler geliştirmekte, dostluklar oluşturmaktadırlar. Bir hafta boyunca doğa, temiz çevre, temiz enerji, temiz besin ve iklim değişikliğiyle ilgili beyin fırtınaları gerçekleştirerek, bir kez daha ‘’Gezegenimizin Geleceğine’’ sahip çıkma sözü vermişlerdir.

Sürdürülebilir kaynakları kullanmak, Yaşamın Sürdürülebilirliğini sağlayacaktır…


Les élèves de Saint-Michel membre du club Environnement ont participé à la Conférence Internationale sur l’Environnement Caretakers.

C’est en Turquie que s’est déroulée cette 33ème édition ayant pour thème “Sustainable Living in a Big City”, qui a accueilli 232 délégués – professeurs et élèves – de 16 pays différents. Les participants ont exposé leurs travaux et proposé des solutions pour l’environnement lors de conférences. A deux reprises, nos élèves ont présenté leurs projets “Journey of Cotton” et “Natural Food Workshop” réalisés avec leurs camarades de Notre-Dame de Sion. Le public les a écoutés avec grand intérêt. Ils ont également expliqué à leurs camarades venus du monde entier l’importance des boules de semences grâce à l’atelier Seed Ball.

Ils ont détaillé toutes les étapes de leurs projets, leurs buts et les objectifs fixés dans les affiches qu’ils avaient préparées.
Les professeurs et les spécialistes venus assister à la conférence ont fait le plein de nouvelles idées sur le changement climatique, le recyclage et le développement durable grâce à des exposés plus inspirants les uns que les autres.
Les jeunes ont débattu de l’avenir de notre planète et de l’utilisation des ressources naturelles, et sont parvenus à convaincre les autres afin d’aboutir à des solutions optimales.

Ils ont également fait des sorties nature pour aller découvrir les environs et observer les écosystèmes. Ils se sont rendus sur le site d’épuration de l’Université du Bosphore et ont compris l’importance d’une collaboration avec des scientifiques dans les travaux de protection de l’environnement dans les grandes villes.
Une soirée a été consacrée à la découverte de la culture des différents pays représentés : les délégués ont tour à tour proposé des jeux de société et offert des boissons et des plats typiques de leur pays. La richesse culturelle de notre pays a suscité une grande curiosité.
Nous participons chaque année à la Conférence Internationale sur l’Environnement Caretakers avec des nouveaux projets et ateliers : il s’agit de l’une des conférences les plus importantes dans le domaine de l’écologie (formation et applications) au niveau mondial.

En participant à cette conférence, nos élèves ont créé des liens d’amitiés avec d’autres camarades, leader sur les questions écologiques, venus du monde entier. Ils ont partagé leurs travaux et ont développé de nouvelles idées. La semaine a été rythmée par des brain-storming sur tous les sujets : la nature, la protection de l’environnement, les énergies propres, l’alimentation sans pesticide ou encore le changement climatique.
Ils se sont, une nouvelle fois, promis de préserver “l’avenir de notre planète”.

L’utilisation de ressources naturelles renouvelables permettra d’assurer un mode de vie durable….