Kategoriler

Öğrencilerimiz II. Coğrafya Çalıştayında / Nos élèves au 2ème Congrès de Géographie

Çevre/Sürdürülebilir Yaşam kulübü öğrencilerimizden, İpek, Eylül ve Barış Erenköy Işık Lisesi, Erenköy Fen Lisesinin gerçekleştirdikleri “ Sürdürülebilir Ekonomi” temalı II. Coğrafya  çalıştayına öğretmenleri eşliğinde katılmışlardır.

20 okuldan öğretmen ve öğrencilerin katıldığı çalıştayda, ekonomist Emin Çapa, ekonominin temel kavramlarını ve Ekonomi -Coğrafya ilişkisini öğrencilerle kurduğu diyaloglar şeklinde interaktif olarak anlatmıştır.

Sanayici ve eğitmen Eren İnönü ise giderek değişen ekonomik faaliyetlerdeki bireyin rolünü aktarırken öğrencilere meslek seçimlerinde bu durumu göze almalarının önemini vurgulamıştır. Ayrıca birçok iş kolunda gelecekte robotların daha çok yer alacağını ancak sanat ve yaratıcılığın kalıcı olacağını vurgulamıştır. Öğrencilerin soruları ve cevaplar ile konuşmalar tamamlanmıştır.

Kısa bir aradan sonra öğrenciler masalarına geçerek komite çalışmalarına başlamışlardır.

1.Dış ticaret komitesi
2.Tarım komitesi
3.Sanayi komitesi
4.Turizm komitesi
5.Spekülatif Yönlendirmeler komitesi

Beş komite olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarda öğrenciler birlikte araştırma yapmış, raporlar hazırlamışlardır. İki oturum halinde iki saat süren bu çalışmalar, komite sözcüleri tarafından sorunlar ve çözüm önerileri şeklinde tüm katılımcılara  birer sunum şeklinde aktarılmıştır.

Öğrencilerimizden Eylül, grubundan bir arkadaşıyla, Spekülatif Yönlendirme komitesinin sözcüsü olarak büyük beğeni toplayan sunum gerçekleştirmişlerdir

Bu çalıştaya katılarak öğrencilerimiz,Sürdürülebilir Ekonomi konusunda birçok kavram üzerinde derinlemesine düşünme fırsatı bulmuşlardır. Farklı okullardan gelen arkadaşları ile beyin fırtınası gerçekleştirmiş,tartışmış ve çözüm üretmeye çalışmışlardır.


İpek, Eylül et Barış, nos élèves du club Environnement, ainsi que les élèves des lycées Erenköy Işık et Erenköy Fen ont participé au 2ème Congrès de Géographie intitulé « Économie durable » en compagnie de leurs professeur(e)s.

Lors de ce congrès, auquel participaient des élèves et des professeur(e)s d’une vingtaine d’écoles, l’économiste Emin Çapa est intervenu pour expliquer les bases de l’économie et ses liens avec la géographie en un dialogue interactif.

L’industriel et formateur Eren Inönü a quant à lui expliquer le rôle des individus dans une économie en constante évolution, conseillant aux élèves d’y réfléchir avant de choisir leur orientation professionnelle.

La robotisation va se généraliser dans de nombreux secteurs mais l’art et la créativité garderont toute leur importance. La discussion s’est achevée sur une séance de questions/réponses.

Après une courte pause, les élèves se sont réparti(e)s par comité pour lancer les travaux de groupes :

1.Comité du commerce extérieur
2.Comité agriculture
3.Comité industrie
4.Comité tourisme
5.Comité spéculation

Les élèves des cinq comités ont ainsi travaillé ensemble, effectué des recherches afin de finaliser des rapports sur les thématiques définies au cours de deux sessions de deux heures de travail.

Les porte-paroles des différents groupes ont ensuite exposé les problématiques et les solutions ainsi dégagées aux autres participant(e)s.

La présentation de notre élève Eylül, porte-parole du comité spéculation, a rencontré un franc succès.

Ce congrès a donné l’opportunité à nos élèves d’approfondir les concepts propres à l’économie durable, au cours duquel ils auront travaillé et tenté de trouver des solutions avec des élèves venant de différentes écoles.