Kategoriler

Öğrencilerimizin Permakültür Çalışmaları/Travaux en permaculture de nos élèves

                                                                          Öğrencilerimizin Permakültür Çalışmaları

 

Bu yıl Çevre/Permakültür kulübüne katılan öğrencilerimizle Permakültür eğitimine devam ediyoruz.Uygulamaları okulumuzun her alanında gerçekleştiriyoruz. Toprağın zenginleştirilmesi, mevsiminde sebze dikimi ve bakımı,kompost keyifle yaptıkları ve birçok şey öğrendikleri çalışmalar arasında yer almaktadır. Ayrıca aynı tür sebzeleri serada ve açık alanda ekerek aradaki boy farkını,iklim koşullarının ürün üzerindeki etkisini de gözleme imkanı buluyorlar.

 Okulumuzdaki tavşanların,kuşların, tavukların ve kedilerin bakımlarını her gün nöbetleşe gerçekleştirerek hayvanları daha yakından tanıyarak yaşam döngüsündeki önemini fark ediyorlar.

Okulumuz genelinde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesi kapsamında, atık malzemelerin tümünün geri dönüşüme katılması sağlanmaktadır.Öğrencilerimizin büyük emek ve katkıları ile gerçekleştirilen bu çalışmalar sayesinde, sınıflarımızda, kantinde,   bahçede yerinde ayrıştırma yapılmaktadır.Atık merkezlerinde bu atıklar,çeşitli ürünlerin üretim aşamasında ikinci hammadde olarak kullanılmaktadır. Böylece doğal kaynaklarımız daha az tüketilerek doğayı korumaya katkı sağlamış oluruz.Örneğin,      1 ton kağıdın geri dönüşüme katılması sonucu 17 ağacın kesilmesi önlenmektedir. 

Plastik ambalaj atıklarının geri kazanılması sonucu petrolden tasarruf sağlanır. Örneğin,1 ton plastik için 16 varil petrol ve 5774 kwh elektrik enerjisi tasarrufu sağlanır.

1 ton metalin geri dönüşümü ile 290 litre benzin tasarrufu sağlanır. Özellikle metal içecek kutularının geri dönüşümü işleminde; bu metaller direkt olarak eritilerek yeni ürün haline dönüştürülmektedir. Dolayısıyla maden cevheri ihtiyacı da azaltılmış olur.

Katı atıklarda ayrılan kağıdın yeniden işleme konulması için gerekli olan enerji normal işlemler için gerekli olanın % 50’si kadardır. Bunun yanında % 45 oranında su tasarrufu sağlanır.

Bütün bunlar bize, geri dönüşümün dolayısıyla Sıfır Atık Projesinin doğal kaynaklarımızın korunmasında büyük katkı sağladığını ve ekonomi üzerinde de olumlu etkileri olduğunu göstermektedir.

 

Öğrencilerimiz gerçekleştirdikleri bu çalışmaları arkadaşları ,aileleri ve yakın çevreleri ile paylaşarak yaygınlaşmasını sağlayacak, Sürdürülebilir Yaşam için önemli bir katkı yapmış olacaklardır. Dolayısıyla  hem kendi geleceklerine sahip çıkmak için, hem de gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için çalışmalarının sürdüreceklerdir…

 

 

                                                                          Travaux en permaculture de nos élèves

                                 

Cette année, nous poursuivons notre formation en permaculture avec les élèves du club Environnement. Dans ce cadre, nous investissons un maximum d’espaces à l’école : enrichissement de la terre, plantation de légumes, réalisation de compost etc. nos élèves apprennent, tout en s’amusant. Une partie des légumes est plantée en serre et l’autre partie à l’air libre, ce qui permet aux élèves de suivre et de comparer leur évolution respective et prendre la mesure de l’impact des conditions climatiques sur le développement des plantes.

Les élèves se relaient pour prendre soin des chats, des lapins, des oiseaux et poules, observant ainsi l’importance de l’interdépendance des espèces et du cycle de la vie.

Nous avons également mis en place le projet “Zéro déchets” à l’échelle de l’école ce qui permet de recycler un maximum de déchets. Grâce aux efforts et à la participation de nos élèves, le tri sélectif est de mise aussi bien dans la cour, à la cantine et dans les salles de classe. 

Ces déchets sont récupérés dans les centres de tri, réutilisés dans la production de différents types de produits en tant que matières premières. En limitant notre consommation, nous participons à la protection de la nature. A titre d’exemple, récupérer une tonne de papier permet ainsi de sauver 17 arbres. 

La récupération d’emballages plastiques permet de faire des économies de pétrole. Il faut en effet 16 barils de pétrole et 5774 kwh d’électricité pour produire une tonne de plastique. 

Quant au métal, il faut 290 litres de gazole pour fabriquer une tonne de métal. Les cannettes de boisson peuvent être recyclées car il est facile d’en reproduire en faisant fondre le métal. Les besoins en minerai peuvent ainsi être réduits. 

L’énergie nécessaire pour retraiter le papier équivaut à 50 % de celle nécessaire aux opérations ordinaires. De plus, elles permettent de réaliser 45% d’économies en eau.

Ces chiffres confirment que le projet “Zéro déchet” participe à la protection des ressources naturelles et a des retombées positives sur l’économie.

 

Nos élèves contribuent ainsi à la mise en place de modes de vie durables en partageant ces expériences avec leurs ami(e)s, leurs familles et leurs proches. Une manière de protéger leur avenir et pour laisser une planète viable aux générations futures.