Kategoriler

Okul Çalışma Komisyonu Toplantısı / Réunion de la Commission des activités de l’école

2018-2019 Okul Çevre Çalışma Komisyonu toplantısı, Okul Müdürümüz, M.Ducrot başkanlığında gerçekleşmiştir.

Komisyon, Okul Müdürü, Türk Müdür Başyardımcısı, Çevre Kulübü danışman öğretmeni, Çevre Kulübü başkanı ve Sınıf Çevre Temsilcilerinden oluşmaktadır.

Okul Müdürümüz öğrencilere, çevreyi temiz tutmanın önemini, doğal kaynakları bilinçli kullanmanın gelecek açısından gerekliliğini, bitki ve hayvanlara korumanın tüm canlılara duyarlı olmayı sağlayacağını, geri dönüşüm faaliyetlerine önem vermenin  sürdürülebilir temiz bir çevre ve gelecek için önemini vurgulamıştır.

Tüm bu konularla ilgili uygulanmak üzere kararlar alınmıştır.

Çevre temsilcileri alınan kararları sınıf arkadaşları, okul arkadaşları ve aileleri ile paylaşarak , bu kararların uygulanmasına öncülük ederek geleceklerine sahip çıkmış ve gezegenimizi korumanın adımını atmış olacaklardır.


La réunion de la Commission des activités Environnement de l’école 2018-2019 s’est déroulée sous la présidence de notre directeur M. Ducrot.

La commission rassemble le directeur de l’école, la directrice adjointe turque, les professeures référentes du club Environnement, le ou la présidente du club Environnement ainsi que les représentants Environnement des différentes classes.

Le directeur a souligné l’importance du recyclage et de la sensibilisation à la protection des plantes et des animaux. Il a insisté sur la nécessité d’user des ressources naturelles avec parcimonie pour l’avenir de la planète afin de maintenir la propreté de l’environnement.

Au cours de la réunion, plusieurs décisions ont été prises dans ce sens.

Les élèves désignés comme représentants Environnement seront des messagers et transmettront ces décisions autour d’eux, auprès de leur famille, de leur amis et de leurs camarades de classe prenant ainsi pleinement part à la protection de la planète.