Kategoriler

Okuldaki Ağaçlarımız / Les arbres de notre école

ğrencilerimiz ,İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Hocalarından Prof. Dr. Ünal Akkemik eşliğinde okulumuz bahçesindeki ağaçları bir bir tanımış ve onlara birer kimlik oluşturmuşlardır. Bundan sonra artık ağaçlarımıza özgün adları ile sesleneceğiz.

Bu çalışmada öğrenciler, Avrupa ve Japonya kökenli birçok ağacın bir arada yetişebildiğini görerek, bulunduğumuz iklim kuşağının avantajlarını ve enlem benzerliğinin oluşturduğu ortak özellikleri yakından gözlemlemişlerdir.


En compagnie du Prof.Dr. Ünal Akkemik, professeur à la faculté de foresterie de l’Université d’Istanbul, nos élèves ont attribué des fiches d’identité à chaque arbre de la cour de l’école. Nous appellerons désormais nos arbres par leurs vrais noms !

Grâce à cette activité, ils ont pu constater que des arbres issus de climats très différents, venus d’Europe et du Japon, avaient de nombreuses ressemblances et pouvaient tout à fait pousser ici, grâce à la proximité de nos latitudes et de nos climats.