Kategoriler

Permakültür bahçemiz büyüyor / Notre jardin de permaculture s’agrandit

Bu yıl permakültür bahçemizde, tarımın yanı sıra doğal tavuk yetiştiriciliğine başladık. Tavukların bakımı sırasında öğrenciler, ekosistemin işleyişini yakından izlemektedir.

Çevre kulübünde yer alan hazırlık öğrencileri, bu yıl gerçekleştirilen tavşan bakımını üstlenmişlerdir. Bu çalışmalar öğrencilerin, sorumluluk bilincini geliştirecektir.


Cette année, en plus de notre travail en permaculture dans le potager du lycée, nous nous sommes lancés dans l’élevage de poules ! L’entretien du poulailler permet ainsi à nos élèves de suivre de près le fonctionnement d’un écosystème.

Les élèves de classe préparatoire du club Environnement se sont lancés dans l’élevage de lapins, activité qui contribuera à développer leur sens des responsabilités.