Kategoriler

Permakültür Bahçemizde Bahar Çalışmalarımız / Jardinage printanier en permaculture

Permakültür Bahçemizde Bahar Çalışmalarımız

 

Baharın gelişiyle birlikte doğanın uyanışı, ağaçların yeşillenmesi, çiçek açması, kuş cıvıltıları  bizlere bahçede çalışma zamanını müjdeler…

Öğrencilerimiz her baharda yaptıkları gibi ekim yapacakları sebze yataklarını temizlediler. Toprağın beslenmesi için mutfaktaki sebze artıklarını ve toprağın üstündeki yabani otları toprağa karıştırdılar. Toprakta yetişen ürünleri tüketirken artıklarını toprağa geri verdiğimizde toprağı beslenmiş olur ve aynı zamanda toprakta yaşayan mikroorganizmalar da beslendiğinde toprağın sürdürülebilirliği artar. Verimli toprak ürün verimini artırır.

 

Öğrencilerimiz bütün bu çalışmaları baharın coşkusu içinde büyük bir keyifle yapılar.

Şimdi sıra ekim yapacakları sebzeleri tespit etmekte ve Permakültür prensiplerine uygun kardeş bitki seçimini yapmaktır. Kardeş bitkiler bir arada büyürken toprağın mineral dengesini korur ve birbirlerinin büyümesine katkı sağlar.

 

Öğrencilerimiz bu çalışmaları yaparken doğayı gözlemleyerek, toprakla uğraşarak yaşam döngüsünün içinde yer alırlar. O döngünün iyi işlemesi için çalışmalar yapmış olurlar. Aynı zamanda işbirliği içinde çalışmalarını yürütmeleri Çevre çalışmaları adına Güç birliği de sağlamaktadır.  Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yaptıkları bu çalışmalar 2.Hedef olan Açlığa Son, 12. Hedef Sorumlu Tüketim ve Üretim ile 15.Hedef olan Karasal yaşamı Kapsamaktadır.

 

 

                    Jardinage printanier en permaculture

 

Avec l’arrivée du printemps, la nature s’éveille, le feuillage des arbres s’étoffe, les fleurs éclosent et le doux gazouilli des oiseaux nous appellent à descendre travailler dans le jardin…

 

Comme chaque printemps, nos élèves ont désherbé et préparé les parterres pour y planter des légumes. Ils ont réparti le compost et les mauvaises herbes sur le sol pour nourrir la terre. Répartir les restes de produits cultivés en bio permet en effet d’enrichir les sols. Ils se régénèrent grâce à des micro-organismes vivants qui améliorent la qualité de la terre. Fertiliser le sol permet d’augmenter les rendements.

 

Nos élèves ont travaillé avec joie et enthousiasme. Il s’agit désormais de choisir les légumes qu’ils vont planter en respectant le principe des plantes compagnes. Cela permet de préserver l’équilibre minéral des sols et de stimuler la croissance des unes et des autres. En observant la nature et en s’occupant du jardin, les élèves ont pris leur part dans le grand cycle de la vie. Ils ont également appris à travailler de manière coordonnée.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre des 17 objectifs du développement durable définis par les Nations unies :

2)  l’éradication de la faim dans le monde,12) la consommation et la production responsables 15) la préservation de la vie terrestre.