Kategoriler

Post-Empresyonizm Sergisi / Exposition sur le Post-Impressionnisme

Çevre/Sürdürülebilir Yaşam,Resim , Değerler ve Tarih Kulübü öğrencileri Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Darphane-i Amire’dekı “Post-Empresyonizm” sergisini gezmişlerdir. Fakülte öğretim görevlisi Duygu Şahin öğrencilere sergi ile ilgili bilgilendirme yapmıştır. Her üç kulüp öğrencileri resimleri izlerken 19. yüzyıl resim sanatı eserlerinden o dönemin yaşam koşullarını, temiz doğayı ilgi ve özlemle duymuşlardır.. Fransız sanatçılar, Pierre-Auguste Renoir, Maxime Maufra,Maurice de Vlaminck ve çağdaşlarının kariyerleri boyunca denedikleri farklı tarzlardan örnekler görme imkanı bulmuşlardır. Özellikle puantilizm akımı ilgilerini çok çekmiştir.
Bir diğer salonda günümüz sanatçılarından,Huri Kiriş’in eserlerini de görmüş ve iki dönemi kıyaslama fırsatı bulmuşlardır.
Bu sergi gezisi, öğrencilerin doğa,tarih ve sanata olan bakışlarını genişletecek ve doğa,tarih ve sanatın birbirinden ayrılmaz alanlar olduğunu düşündürmüştür.


Les élèves des clubs Environnement, Dessin, Histoire et Valeurs  ont visité l’exposition “Post-impressionnisme” de la faculté des Beaux-arts de l’Université  de Marmara, sur le site de Darphane-i Amire. Duygu Şahin, assistante de la faculté, nous a présenté l’exposition. Les élèves des trois clubs ont ressenti une certaine nostalgie face aux conditions de vie et à ces paysages de nature intacte représentées dans la peinture du XIXe siècle. A travers les oeuvres des artistes français, Pierre-Auguste Renoir, Maxime Maufra, Maurice de Vlaminck et de leurs contemporains, ils ont eu la chance de voir l’évolution des styles tout au long de leur carrière. Le pointillisme les a particulièrement intrigué(e)s. Dans une autre salle, étaient exposées les oeuvres de Huri Kiriş, artiste contemporain, ce qui leur a permis de comparer les époques. La visite de cette exposition a enrichi le regard de nos élèves en montrant combien l’art, l’histoire et la nature sont liés.