Kategoriler

Sirke Atölyesi / L’atelier de fabrication de vinaigre

Permakültür (sürdürülebilir yaşam)projesi kapsamında, sağlıklı,temiz gıda tüketme ve kendi gıdalarını yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla öğrencilerle yıl içinde bir kaç atölye çalışması yapılması uygun görülmüştür. Bunlardan ilki turşu,ikincisi yoğurt atölyesi olarak gerçekleştirilmiştir.

Üçüncü atölyemiz sirke, Notre Dame De Sion Okulunda ortak çalışma olarak gerçekleştirildi.Bu çalışma, Robert kolej emekli Coğrafya öğretmeni ve permakültür çalışmalarının okullarda yapılmasında öncelik eden Ferdağ Sezer liderliğinde yapılmıştır.

Sirke; şekerli ve nişastalı çözeltilerin mayalanmasıyla meydana gelen,asetik asit içeren sulu çözeltidir. Sirkeleşme, sirke bakterisi denen bir mikroorganizmanın yaptığı bir mayalanmadır. Bir çok türü olan sirke daha çok üzüm ve elmadan yapılmaktadır. Günlük yaşamda hemen her alanda  kullandığımız sirke sağlığımız için oldukça faydalıdır.

Öğrencilerle elma sirkesini, yapım aşamasını uygulayarak gerçekleştirdik.

Bu atölye çalışması ile öğrenciler,evlerinde takibini yapacakları,aileleri ile paylaşacakları,salatalarında tüketecekleri temiz bir gıda elde etmenin mutluluğunu yaşamışlardır.


Dans la cadre du projet de permaculture (mode de vie respectueux de l’environnement), nous avons trouvé opportun d’organiser des ateliers avec les élèves au cours de l’année scolaire afin de leur faire acquérir de bonnes habitudes alimentaires et de leur apprendre comment fabriquer certains propres produits de consommation courante. Les premiers ateliers ont permis de leur montrer la fabrication du turşu ainsi que celle du yaourt.

Le troisième atelier, celui de fabrication de vinaigre, a eu lieu avec le lycée Notre Dame De Sion. L’activité s’est déroulé sous la supervision de Ferdağ Sezer, professeur de géographie retraité de Robert College et très actif dans la promotion de la permaculture dans les écoles.

Le vinaigre est une solution liquide contenant de l’acide acétique qui se forme à partir d’une fermentation de solutions sucrées et féculents. La processus de fermentation du vinaigre se fait à partir de l’action d’un micro-organisme appelé “ la bactérie du vinaigre”. De nombreux vinaigres sont faits à partir de la pomme ou du raisin. Le vinaigre est bon pour la santé et utile dans presque tous les domaines de la vie quotidienne.

Nous avons montré les différentes étapes de la fabrication du vinaigre de pomme à nos élèves.

Ils ont ainsi eu, grâce à cet atelier, la satisfaction de fabriquer un produit de consommation courante qu’ils pourront continuer chez eux, qu’ils pourront utiliser pour leurs salades, partager avec leurs familles.