Kategoriler

“SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE” / ENVIRONNEMENT DURABLE

                                                        “SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE”

Erenköy Işık Lisesinin gerçekleştirdiği “Sürdürülebilir Çevre temalı IV. Coğrafya Çalıştayı’na, Çevre/ Permakültür Kulübü öğrencilerimizden, Alkım, Emre, İpek ve Cansu ile katıldık. Birçok okuldan öğretmen ve öğrencilerin katıldığı  çalıştayda, Prof.Dr. Levent Kurnaz , iklim değişikliği, sürdürülebilir çevre, insanın doğadaki etkilerini içeren konuşmasını öğrencilerin interaktif katılımı ile gerçekleştirdi. Levent hoca Boğaziçi Üniversitesi iklim değişikliği ve politikaları uygulama ve araştırma müdürü, dolayısıyla gençlere çok yeni çalışmaları da aktardı. Çevrenin korunmasında gençlerin ne kadar önemli bir rol edindiğini onlarla gerçekleştirdiği diyaloglarla göz önüne getirdi.

Daha sonra öğrenciler ayrı masalarda komite çalışmalarına başladılar.

1.İklim Sürdürülebilirliği

2.Su Sürdürülebilirliği

3.Toprak Sürdürülebilirliği

4.Bitki Sürdürülebilirliği

Dört komitede gerçekleştirilen çalışmalarda öğrenciler, konularını birlikte araştırarak raporlar hazırladılar. İki oturum halinde iki saat süren bu çalışmalar, komite sözcüleri tarafından sorunlar  ve çözüm önerileri şeklinde tüm katılımcılara sunum olarak aktarıldı.

Öğrencilerimizden Emre, Su Sürdürülebilirliği komitesindeki sunumu ile büyük ilgi çekti.Özellikle su ayak izimizi nasıl azaltacağımız konusundaki önerileri dikkatle dinlendi ve büyük almış aldı.

Öğleden sonra gerçekleştirilen atölyelerde, öğrencilerimizle birlikte yükseltilmiş, zenginleştirilmiş sebze bahçesi yapımı ve sebze fidesi dikimi gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz okul bahçemizdeki deneyimlerini uygulamalı olarak aktardılar.

Bu Çalıştaya katılarak öğrencilerimiz, Sürdürülebilir Çevre konusunda birçok kavram üzerinde derinlemesine düşünme ve yetkili ağızdan dinleme fırsatı buldular. Farklı okullardan gelen arkadaşlarıyla beyin fırtınası gerçekleştirmiş, tartışmış ve çözüm üretmeye çalışmışlardır. Ayrıca atölye çalışması ile Permakültür bahçesi yaparak sürdürülebilir tarımın mümkün olabileceğinin örneğini paylaşmışlardır.

Gençler geleceklerine sahip çıkıyorlar…

 

                                                           ENVIRONNEMENT DURABLE

 

Alkım, Emre, İpek et Cansu, élèves membres de notre club Environnement et Permaculture, ont participé au IVe atelier de géographie sur le thème de « l’environnement durable » organisé par le lycée d’Erenköy Işık. Lors de cet atelier, auquel ont participé des professeur(e)s et des élèves de nombreuses écoles, le professeur Levent Kurnaz a fait un discours sur le changement climatique, l’environnement durable et les dégradations causées par les êtres humains sur la nature, avec la participation active des élèves. Le professeur Levent Kurnaz est le directeur des programmes d’observation du changement climatique et de la mise en œuvre des politiques et de la recherche à l’Université de Boğaziçi, il a donc également parlé aux élèves de ses récentes études. Il a mis en avant le rôle crucial des jeunes dans la protection de l’environnement en dialoguant avec eux.

 

Les élèves ont ensuite commencé leur travail en commission sur différents thèmes :

  1. la durabilité du climat
  2. la durabilité de l’eau
  3. la durabilité des sols
  4. la durabilité de l’usine

 

Dans le cadre du travail effectué dans les quatre commissions, les élèves ont préparé des rapports en effectuant ensemble des recherches sur les thématiques choisies. Ces études, organisées sur deux sessions de deux heures, ont été présentées à tou(te)s les participant(e)s sous forme de problématiques et de suggestions de solutions par les porte-parole des comités.

 

Emre, l’un de nos élèves, a tout particulièrement retenu l’attention avec sa présentation au comité de durabilité de l’eau. Ses suggestions sur la façon de réduire notre empreinte sur les réserves en eau ont été reçues avec une grande attention. Lors des ateliers de l’après-midi, nous avons réalisé un potager en surélévation, enrichi en engrais et planté des semis de légumes avec nos élèves, partageant nos savoirs pratiques dans le jardin de l’école.

 

En participant à cet atelier, nos élèves ont eu l’occasion de réfléchir en profondeur à de nombreux concepts relatifs au développement durable et d’écouter les propos de personnes faisant autorité dans le domaine. Ils ont réfléchi, discuté et essayé de trouver des solutions avec leurs amis de différentes écoles. Ils ont également partagé l’exemple de l’agriculture durable en réalisant un jardin de permaculture avec l’atelier.

Les jeunes prennent des initiatives pour préserver leur avenir…