Kategoriler

ÜZÜM HASADI VE KAPADOKYA / VENDANGES EN CAPPADOCE

                                                                                ÜZÜM HASADI VE KAPADOKYA

 

Saint Michel ve Notre Dame de Sion Çevre/ Permakültür kulübü öğrencilerinin Tarım ürünleri yolculuğu projelerinin dördüncüsü olan Üzüm Hasadını Kapadokya’da gerçekleştirdik.

Ülkemiz bağcılık için uygun ekolojik koşullara sahiptir.Bu nedenle üzüm ülkemizde en fazla yetiştiriciliği yapılan tarım ürünlerinden biridir.

Kapadokya bölgesi,binlerce yıldan bu yana üzüm yetiştiriciliğinde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle volkanik kökenli topraklar, bu bölgede kaliteli üzümün yetişmesinde en büyük etkendir. Bu bölgeyi çevreleyen Erciyes,Hasan ve Melendiz volkanik dağların, püskürttükleri tüfler, lavlar toprağın mineral bakımından zenginleşmesini sağlamıştır.Ayrıca ülkemizin bulunduğu iklim kuşağı bağcılık için çok elverişlidir. 

Öğrencilerimiz hasat yapılacak alana giderken ve sonrasında bölgenin tarihsel ve coğrafik zenginliklerini de gözleme ve inceleme imkanı buldular.. Ihlara Vadisi,Narlıgöl(Acıgöl)krateri ile Göreme, Dervent açık hava müzeleri bunlardan birkaçını oluşturdu.Bölgedeki toprağın seramiğe elverişli olması nedeniyle Hititler döneminden günümüze kadar devam eden seramik işçiliği ve taş içiliğinin inceliklerini atölyelerde ustardan dinledik,sanat eserleriyle tarihsel yolculuk gerçekleştirdik.

Kayseri’nin Molu köyünde Organik bağcılık yapan Molu Çiftliği bağlarında,bağ sorumlusu Hüseyin beyin bilgilendirmesi ve eşlik etmesiyle, öğrencilerimiz, büyük mutluluk ve heyecanla Dirmit(Dimrit) üzümü ve Parmak üzümü hasadı gerçekleştirdi. Her iki üzüm çeşidinin sofralık olarak ve pekmez yapımında kullanıldığını ve ayrıca bu yörede 17 çeşit üzüm yetiştirildiğini de öğrendik.

Öğrencilerimiz topladıkları üzümlerden odun ateşinde pekmez yapımına eşlik ettiler. Yöresel yemekler tadarak yeni tarifler edindiler. Molu Çiftliği sahibi Oluş Molu, bizlere organik bağcılığın çevreyi korumadaki rolünü ve sürdürülebilirlik açısından önemini anlattı.

Bağdaki hasad sırasında tüm çalışmalar fotoğraf sanatçısı Alberto Modiano tarafından fotoğraflandı.

Bu çalışmaları, tüm öğrencilerle paylaşmak ve geniş kitlelerde tarım ürünleri farkındalığı yaratmak için gelecek yıl sergilenecek ve her iki okul öğrencileri deneyimlerini katılımcılarla paylaşacaktır.

Bu proje ile öğrencilerimiz, tarım ürününün tarladan başlamak üzere kullanım alanına gelene kadar ki tüm aşamaları yaşayarak öğrenmiş olurlar. Dolayısıyla sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir ekonomi için tarım ürünlerini korumanın önemli olduğunun bilincine varıyorlar.

Başka okullardan arkadaşlarıyla birlikte öğrenmenin, paylaşmanın ve üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

Gençlerimiz tarım ürünlerinin yolculuğuna devam ediyor…

 

                                                                             VENDANGES EN CAPPADOCE

                                           

Les élèves des clubs Environnement et Permaculture de Notre Dame de Sion et Saint-Michel ont fait les vendanges en Cappadoce, la 4ème étape de leur découverte des produits agricoles. Notre pays dispose des conditions naturelles idéales pour la culture de la vigne, et c’est le fruit le plus largement produit sur nos terres.  

La région de la Cappadoce occupe une place importante dans la culture du raisin. Les propriétés volcaniques du sol constituent son principal avantage puisque la lave et la cendre des volcans alentour comme Melendiz, Hasan, Erciyes viennent l’enrichir. Le climat est également très propice à la culture de la vigne.    

En route vers le vignoble, nos élèves ont eu l’occasion de découvrir la richesse historique et géographique de la région comme la vallée d’Ihlara, le cratère de Narlıgöl (Acıgöl) et les musées en plein air de Göreme et Dervent. Le sol de la région est propice à la céramique. Nous avons écouté les artisans des ateliers nous parler de la subtilité de leur artisanat hérité de la période hittite … un véritable voyage dans le temps.

Nos élèves ont récolté le raisin Dirmit (Dimrit) et Finger dans les vignobles de la ferme Molu avec beaucoup d’enthousiasme. Le village de Molu (Kayseri) a la particularité de pratiquer la viticulture biologique. Le responsable du vignoble, Hüseyin bey, nous a présenté les lieux. Les deux cépages sont utilisés comme raisins de table et pour la fabrication de mélasse. 17 types de raisins différents sont cultivés dans cette région.

Nos élèves ont suivi la fabrication de mélasse au feu de bois à partir des raisins qu’ils ont récoltés. Ils ont appris de nouvelles recettes en dégustant des plats locaux. Oluş Molu, le propriétaire de la ferme Molu, nous a parlé du rôle de la viticulture biologique dans la protection de l’environnement et de son importance en termes de développement durable.

Le photographe Alberto Modiano a immortalisé les vendanges avec ses clichés. Ces travaux seront exposés l’année prochaine afin de les partager avec tous les élèves du lycée et de les sensibiliser aux magies de l’agriculture. Les élèves des deux écoles partageront leurs expériences avec les participant(e)s.

Avec ce projet, nos élèves apprennent in situ toutes les étapes de la production de produits agricoles, en partant du champ jusqu’à la table. Ils prennent ainsi conscience de l’importance de la protection des produits agricoles pour le développement durable et une vie saine. Ils connaissent le bonheur d’apprendre, de partager et de produire ensemble avec leurs camarades des autres écoles. 

Nos élèves ont encore de nombreux voyages à faire ….